Konkurs WIOSNA Z CLOCHEE

Oto zapowiadany konkurs!

Wygrywają trzy osoby, a każda z nich otrzyma zestaw fantastycznych, wegańskich kosmetyków Clochee!

Do wygrania, tak jak zapowiadałam wczoraj,  świetne, prawdziwie naturalne formuły! Pozwolą się zrelaksować pod prysznicem, a także zadbać na wiosnę zarówno o buźkę, jak i ciało :)

 W dzisiejszym rozdaniu mamy :

 

  • Łagodzący tonik antyoksydacyjny
  • Orzeźwiający olejek do mycia ciała
  • Drobnoziarnisty peeling do twarzy
  • Nawilżająca maska z glinką czerwoną
  • Detoksykująca maska z białą glinką
  • Oczyszczająca maska z glinką GHASSOUL

 

Wszystko pięknie i ekologicznie zapakowane, z naszą najnowszą, piękną pocztówką od @ForestDesign!

Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy obserwować nasz profil, oznaczyć trzy osoby i napisać krótko o tym, dlaczego kosmetyki Clochee to świetny wybór na wiosnę.

Oznaczajcie przyjaciółki, siostry, mamy i sąsiadki ???? Warto nas obserwować, bo właśnie teraz startujemy na IG pełną parą! Będzie się działo ! Będzie dużo nowości, konkursów i promocji!

 

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 26 maja, a w poniedziałek, 27-go ogłosimy wyniki. 

Gotowe? Czas start! Powodzenia! :)

Regulamin konkursu – „WIOSNA Z CLOCHEE”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wiosna z CLOCHEE” (zwany dalej: "Konkursem") .

2. Organizatorem Promocji „Wiosna z Clochee” jest BIOTANIKA Wioletta Rovers  z siedzibą w Węgierskiej Górce przy ul. Granicznej 6, 34-350 Węgierska Górka , NIP: 553-164-31-30, REGON: 381331322, zwana dalej Organizatorem.

3. Fundatorem Nagrody jest Organizator Konkursu.

4.Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków CLOCHEE,  w skład którego wchodzą:

·          Łagodzący tonik antyoksydacyjny 100ml

·         Orzeźwiający olejek do mycia ciała 250ml

·         Drobnoziarnisty peeling do twarzy 100ml

·         Nawilżająca maska z glinką czerwoną 2 x 6ml

·         Detoksykująca maska z białą glinką 2 x 6ml

·         Oczyszczająca maska z glinką GHASSOUL 2 x 6ml

 

5.Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w terminie od dnia 21.05.2019  roku do dnia 26.05.2019 roku.

6.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27.05.2019r.

7.Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.05.2019r profilu Organizatora w serwisie INSTAGRAM pod adresem https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/

8.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.

9.Przekazanie zwycięzcy Nagrody nastąpi w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem firmy DPD, na koszt Organizatora, w terminie ustalonym pomiędzy Organizatorem oraz Zwycięzcą, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu. 

10.Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

11.Celem Konkursu jest reklamowanie produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem platformy sprzedaży online pod adresem www.lostalchemy.com a także propagowanie rozpoznawalności w Internecie marki Lost Alchemy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwani dalej jako Uczestnicy lub posiadające zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie. Konkurs jest skierowany do osób (oraz ich dzieci) będących aktywnymi użytkownikami serwisu INSTAGRAM w czasie trwania konkursu.

2.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.Uczestnictwo w konkursie polega na:

a.             Obserwowaniu profilu Organizatora na portalu społecznościowym INSTAGRAM znajdujący się pod adresem: https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/

b.            Oznaczeniu 3 osób będących użytkownikami serwisu INSTAGRAM, nie obserwujących do tej pory profilu Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/

c.             Zamieszczeniu pod wpisem Organizatora i grafiką konkursową w terminie do 26 maja 2019r odpowiedzi na pytanie: Dlaczego kosmetyki Clochee to doskonały wybór na wiosnę?

4.W ramach wypełnienia warunków uczestnictwa w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na podanie a następnie przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację danych o jego profilu w serwisie INSTAGRAM

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

1.W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszczające autorską odpowiedź  na pytanie określone w § 2 pkt 3 ppkt c, nienaruszające praw osób trzecich.

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1.       W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby wybrane przez Organizatora.

3.       Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.

4.       Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

5.       Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 5 ZASADY KONKURSU

1.       Wygrana w Konkursie uzależniona jest od spełnienia  powyżej określonych warunków

2.       Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa wybierając odpowiedź według własnego uznania

3.       Nagrodę otrzymuje Uczestnik wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.

4.       Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o tym fakcie w poście zamieszczonym przez Organizatora na jego profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM pod adresem: https://www.instagram.com/lostalchemy_pl/ .

5.       Po ogłoszeniu wyników konkursu, celem ustalenia terminu i warunków przekazania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i przekazać Organizatorowi  za pośrednictwem wiadomości email adres do nadania przesyłki zawierającej nagrodę, oraz swoje Imię i nazwisko. W przypadku niedopełnienia tego warunku w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do  otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę wygasa. W takim przypadku organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę spośród wszystkich uczestników konkursu, o czym poinformuje w odrębnym wpisie na swoim profilu w serwisie społecznościowym INSTAGRAM.     

 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych w zakresie koniecznym do realizacji postanowień niniejszego Konkursu i Regulaminu.

3.Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu,       

4.Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.lostalchemy.com/blog.html

5.Zgłoszenie Konkursowej jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

 

 

 

 

 

 

Komentarz

Zostaw swój komentarz